Vissza

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő

Cégnév:FAT2FIT Reform Menü

Székhely:6500 Baja, Ybl sétány 1.

Adószám:55676300-1-23

Képviselő neve:Horváth Damaris

Adatvédelmi tisztviselő neve:nincs

Adatkezelés célja

Számlázás, online megrendelések felvétele, kapcsolattartás, reklámanyagok, akciók, kedvezmények küldése online

Adatkezelő a következő előzetes tájékoztatást adta meg részemre személyes adataim kezelésével összefüggésben: a Vállalkozás fentiekben megjelölt célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely egyértelmű és kifejezett. A fentiekben rögzített célú megkereséshez érintett egyértelmű, kifejezett hozzájárulását papír alapú/digitális nyilatkozat útján adja meg. Az adatkezeléssel érintettek köre: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a személyes adatait a fentiekben megjelölt célból kezelje. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái (akik megismerhetik az adatokat): az Adatkezelő, Adatfeldolgozó, ellenőrző hatóságok. A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, munkahelyi cím, adószám/adóazonosító jel, bankszámla szám, esetlegesen telefonszám, Viber cím, Messenger-, Facebook, Instagram, iMessage elérhetőség, közösségi média elérhetőség. Az adatkezelés helye: Adatkezelő székhelye, telephelye. Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a megbízás megszűnésétől számított10 évig. Tudomásul vettem, hogy jogomban áll kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adataimhoz való hozzáférést, személyes adataim helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, jogom van az adathordozhatósághoz, hozzájárulásom időbeli határ nélküli visszavonásához, illetőleg panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Letöltés

Tárhely- és domain szolgáltató:

Telefon: +36 1 789 2 789
E-mail: support@tarhely.eu
Cím: 1538 Budapest, Pf.: 510.
Üzemeltető: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Bankszámlaszám: 10702215-48381002-51100005 (CIB Bank Zrt.)
Másodlagos azonosító (e-mail): utalas@tarhely.eu
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Adószám: 14571332-2-42